2012. augusztus 11., szombat

Anael üzenete a megtisztulni vágyóknak


Anael üzenete

 Anael vagyok, üdvözöllek benneteket. Itt vagyok most, mert feladatom a Földhöz köt, s veletek együtt teszek az Emelkedésért.
Feladatom, mit most itt teljesítek: érzelmeitek tisztítása és érzelmi testetek feltöltése.
Ez az erő, mi fényemben rezeg, megtisztítja a sötét erőktől, s félelmektől érzelmeiteket. De tisztaságát érzelmi testeteknek csak akkor kaphatjátok, ha mindezt ti is tiszta szívvel s hittel akarjátok. Ha szólítotok engem:
- Anael! Kérlek, gyere és tisztítsd meg érzelmi testemet.

Ott vagyok és segítek. De meg kell nyílnotok előttem s be kell fogadjátok segítő erőmet és fényemet. Mert nélkületek a ti szabad akaratotok és elfogadásotok nélkül a Tisztaság nem lehet teljes.
Drága gyermekek! Az isteni Fény megnyilvánulásai vagytok, s bár testetek sűrű anyag, lelketek s szellemetek maga a Fény. Ha ezzel a Fénnyel összekapcsolódtok, s testetek határain túlemelkedtek, megérezhetitek érzelemtestetek, mi ott van körülöttetek.
Drága gyermekek, mi angyalok itt vagyunk körülöttetek s óvunk, segítünk benneteket. A Felemelkedés mindannyiunk érdeke, hiszen a Fény terjed, s a rezgésszám szeretetszintje emelkedik vele.
Drága gyermekek! Értsétek meg, tennetek önmagatokért nektek kell, és segítséget csak úgy fogadhattok, ha abban a munkában ti is benne vagytok. Mi nem tehetünk nélkületek semmit értetek. Tisztaságotokat nektek is akarnotok kell!
Ideje, hogy elengedjétek a félelmet, mi fogja érzelem- és más energiatestetek, lehúzza, és ezzel nem engedi meglátnotok igaz célotok, utatok.

Ezért arra kérlek benneteket, minden nap hívjátok le a Teljesség Fényét magatokba, és abban fürödjetek meg! Kérjétek a Fényt, vagy kérjetek engem. De bárkit kérhettek (isteni Fénylényt), mert mindenki segít nektek, hogy tisztítson meg benneteket. Jelentsétek ki, hogy ti is így akarjátok, és nyissátok meg magatokat. Ne legyen bennetek ellenállásotok!
Ha megtisztultok minden gáttól, félelemtől, akkor felismerhetitek: mi az igaz célotok emberi testben itt a Földön, mi az utatok, sorsotok merre visz bennetek. Akkor az elfogadás is sokkal könnyebben megy. Érzelmeitek gondolataitokból táplálkoznak, s gondolati testetek összefügg érzelemtestetekkel, így mindet tisztítani kell.

Gondolati testeteket úgy tisztíthatjátok, ha gondolataitokat mindig megvizsgáljátok. A gondolatot átsugározzátok szeretettel és fénnyel, így a magas rezgésű pozitív gondolatok jutnak el belétek. Mi negatív s összeszorítja szíveteket, azt ne engedjétek magatokba, ajánljátok fel Atyátoknak s küldjétek a Fénybe.
Jelentsétek ki:
- Minden sötét, lehúzó, alacsony rezgésű, negatív gondolatot most felküldök a Fénybe, hogy Atyám előtt változzon szeretetté, és legyen újra a Teljesség része.

Ha gondolati testeiteket így tisztítjátok, kihattok érzelemtestetekre is, és érzelmeitek gondolati irányultsága alapján pozitív rezgéssel töltődik fel. Érzelemtesteteket szeretettel is tisztíthatjátok, ha szeretitek önmagatokat és minden gondolatotokat, érzelmeteket elfogadtok, és szeretettel átsugároztok.
Ha egy rossz érzés tűnik fel bennetek, ne ijedjetek meg tőle s ne féljetek, hanem nézzétek meg szeretettel s figyeljétek melyik gondolatból, melyik behatásból született. Ha megtaláljátok miért e rossz érzés, irányítsátok bele szívetek szeretetét s kérjetek engem, hívjatok, hogy segítsek, hogy feloldjam az alacsony rezgést, és a szeretet hatalmával, Isten erejével pozitívvá változtassam. Adjátok át nekem, ajánljátok fel a Fénynek!
  
A félelmek nem irányíthatnak benneteket, mert azok csak félnek. Ők az ellenállás, és nem az irányítás. Ők a visszahúzás és nem a haladás.
De ha szeretettel nézitek, eloszlik bennetek minden félelmetek, csak akarjátok! Tárulkozzatok ki a Szeretet és a Fény előtt, engedjétek, hogy segítsünk nektek.
De elsősorban magatoknak szeretettel ti segítsetek! Fogadjátok el önmagatokat, ne legyen bennetek neheztelés önmagatok vagy mások iránt. Csak SZERETET.
Mert minden a Fényből születik s a Fénybe tér el dolga végeztével.
Minden más csak a ti képzeletetek, a ti ego-tok játéka.
Mert minden maga a FÉNY isteni energiája.

Hát akarjatok tiszták, fényesek, magas rezgésűek lenni, és hívjátok be minden nap magatokba a Teljesség Fényét és szólítsatok bennünket, hogy segítsünk megtisztulni.
Jelentsétek ki szabad akaratotokból:
- Megtisztulni vágyom! Segítsetek angyalok és tisztítsatok meg engem. Elengedek magamból minden félelmet, alacsony rezgésű energiát, sötétséget, minden lehúzó tényezőt, rossz érzést és gondolatot. Mindezek helyét váltsa fel a Fény és a Szeretet. Mert a Fény és a Szeretet gyermeke vagyok, így isteni Fényként sugárzom!

Anael vagyok és megtisztítom érzelmeiteket, ha ti is akarjátok. Tisztítsátok magatokat ti is a Szeretet erejével: hívjátok és engedjétek magatokba a Fényt, hogy átmosson és megtisztítson benneteket.
Mindig, mikor gondolkodtok, vagy érzelmeiteket hagyjátok magatokon átsuhanni, szeretettel sugározzátok azt át! Gondoljatok arra, hogy isteni, csodálatos lények vagytok, kiknek léte a SZERETET. Így Létezzetek! A Szeretet Teljességében, gyermekek.
Áldottak vagytok.

Ha most megengeditek s előttem kitárulkoztok, megtisztítalak benneteket, csak nyissátok meg magatokat s hívjatok engem:
- Anael, tisztítsd meg érzelmi testem, hogy érzelmeim tisztán és fényesen ragyogjanak, és segítsenek engem, Isten nevében! Köszönöm.

Én most így teszek…áldott gyermekek. Megtisztítalak bennetek.
Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése