2012. május 29., kedd

Mennyei projekt - Világima a Föld városainak és a Te országod, közösséged karmikus megtisztításáért


Kérjük, hogy az írás továbbadásakor ez a felhívás maradjon az írás része a szerző részére adott tiszteletadásként.Az alábbi cikk írója és tulajdonosa Qala Sri’ama Phoenix. Copyright© The Divine University & Qala Sri’ama Phoenix, 2009. Az alábbi anyagot bárki továbbküldheti a forrás megjelölésével, és azzal a feltétellel, hogy a szöveget semmilyen formában nem változtatja meg. Jelen anyag sem egészében, sem részeire vonatkozóan nem használható fel eloadások, tanfolyamok anyagaként vagy oktatási segédletként. A cikk publikálása bármilyen formában kizárólag a szerző magyarországi képviselőinek írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. Forrás angol nyelven: www.thedivineuniversity.com A cikk magyar változatát készítették a The Divine University magyarországi képviseloi: Zeilos (Madár István) Lelahna (Balogh Tímea Lilly) fenykor@fenykor.huinfo@blueside.hu


Szeretett Isten / Isten, Egyetemes Lélek,

Imádkozom minden emberért a Földön, hogy nyissák meg a szívüket együttesen, hogy minden kollektív Emberiség-karma alól mentesüljünk, és az feloldódjon a fényben. Kérem saját Isteni Jelenlétemet, minden Felemelkedett Mestert, az Arkangyalokat, az Angyalokat és az Emberiség Isteni Jelenléteit, hogy legyenek most velem. Kérem, tartsanak az Egyetemes Angyali Kapuban az Angyalokkal és Arkangyalokkal együtt, hogy megkaphassam a legmagasabb rezgés (szeretetet és a gyógyulást mind a magam, mind mindenki más számára ezen a világméret (összekapcsolódáson keresztül, amelyben részt vesz mindenki, aki ezt a világszolgálatot végzi az Angyalokkal és Arkangyalokkal.

Kérem a Szeretet Egyetemes Szellemét és mindenek Isteni Jelenlétét, a Szent Szellemet, hogy töltsön meg kegyelemmel, szeretettel és isteni energiával, hogy horgonya lehessek a békének és a szeretetnek minden lény számára a Földön, és különösen mindazok számára, akik a Föld városaiban élnek. Kérem, hogy tisztítsák meg a csakráimat és hangolják őket össze, hogy még nyitottabbá váljak a szívemben, és átadhassam az isteni szeretetet minden lénynek.

Isten/Istennő, kérjük, hogy kapjon kegyelmet, szeretetet, megbocsátást, gyógyulást és karmikus feloldozást minden lélek az Emberiségben ezen a napon, különösen ez a város... .................... (írd be az aktuális város nevét, pl. Párizs) és mindenki a……….. lakóközösségemben (írd be a lakóközösséged nevét és az országot, ahol élsz).

Kérem, hogy minden lélek az Emberiségben, az összes ősünk szabaduljon fel a kollektív a karma alól, és minden hatás alól, amelyet ez okozhat e legmagasabb feloldozás és a kollektív tudat karmikus tisztítása révén, valamint a városaink és közösségeink feletti rácsok tisztítása révén, most.

Kérem, hogy minden feloldozás jöjjön el az Emberiséghez és az összes város és közösség a szívcsakrájához, hogy könnyebb legyen az élet, felébredhessen minden lélek, és megnyithassa szíve mélyét.

Kérem, hogy töltse meg............... (város) és saját……… lakóközösségem szívcsakráját a tiszta szeretet és az Isten/Istennő egyetemes szívének kék mennyei sugarai a következő 24 órában, miközben a kollektív karma megtisztul mindenkinél ebben a városban és a közösségemben. Kérem, hogy minden egyetemes törvény árassza el ezeket a szívcsakrákat, és kérem, hogy minden spirituális vezető - a város és a közösség minden élőlényének Angyalai és Arkangyalai legyenek jelen a városon és a közösségen belül, most.

Kérem, hogy áldjanak meg minden lelket ebben a városban és közösségben fénnyel és szeretettel, hogy képesek legyenek megbocsátani mindent, amire ebben a közösségben és városban sor került.

Mint az Emberiség képviselője, kérem, összpontosítsanak... ... ... ... ... ... ... ... (város), valamint saját... ... ... ... lakóközösségemre, és kérem, hogy a legnagyobb áldás érkezzen .. ... ... ... ... városra és az én lakóközösségem szívcsakrájába.

Kérem, hogy működjön együtt velem a béke, a szeretet, a fény és a gyógyulás minden isteni hírnöke, és segítsen nekem, hogy a szeretet és áldás isteni közvetítője lehessek... ... ....(város) és saját lakóközösségem számára, most.

Kérem, hogy minden csakrámat töltse meg a szeretet, a fény és az isteni energia, hogy továbbíthassam a szeretetemet az egész világnak. Kérem, hogy kössenek össze mindenkivel, aki épp ugyanezt teszi, és gyulladjon fel, nyíljon meg, tisztuljon ki és telítődjön fénnyel... ... ...... ... (város) és a közösségem szívcsakrája, most.

Kérem az Angyali, Arkangyali és Krisztus Felsőlelkét e városnak, és lakóközösségem, országom minden városának, hogy nyissa meg a szívcsakráját ezeknek a helyeknek, hogy minden kollektív energia, amely e helyek szívcsakrájában őrződik, megtisztulhasson, feltöltődhessen energiával és szeretettel. Kérem, hogy minden félelem, amely fátyolként borul mindazok kollektív szívcsakrájára, akik ezekben a városokban és a lakóközösségemben élnek, amely fátyol képezi a kettősség, kontroll, illetve a régi hierarchikus rendszer rácsait – kérem, hogy ezt a fátylat emelje fel az Arkangyali Fény Légió, a Föld és a Menny Arkangyalai, a Csillag vagy Galaktikus Föderáció a fénybe.

Arra kérünk minden lelket.............(város)-ban, hogy fogadják be együtt, vezetőik segítségével a megbocsátás, a szeretet, a karma, a kegyelem és az isteni természet tábláit és kódjait, és kérem, hogy ezek a táblák és kódok pördüljenek át e város és az én lakóközösségem, országom szívcsakráján, most.

Karmikus feloldozást kérünk továbbá minden léleknek, ha olyan karmát hordoz, amely jelenleg blokkolja lélekcsillag csakrájának vagy szívcsakrájának megnyílását saját közösségén vagy városán belül. A legmagasabb rend (tisztítást kérjük minden régi dualitáson, kontrollon, vagy autoritáson / hierarchián alapuló rácsra, és arra kérünk minden lelket, hogy bontson fel minden olyan ősi esküt vagy megállapodást, amely szintén kettősségen, kontrollon, illetve a régi hierarchián vagy autoritáson alapul. Ezek többé ne vezessék őket az életben, és semmilyen hatást ne gyakoroljanak rájuk semmilyen szinten ez alatt az idő alatt.

Arra kérjük az Isteni Anyát és Isteni Atyát, hogy áldjon meg minden lelket, aki ezt választja, és kérjük, hogy az összes kötelék, kapocs, csapda, és energia-elzáródás bennük vagy körülöttük most szabaduljon fel a szabadság, szeretet, egység, isteni természet, kegyelem, megbocsátás és a karma univerzális törvénye értelmében.


Kérjük, hogy az energiák minden szintje, amely a város vagy közösség bármely lelkének a tudatos vagy tudatalatti részében lakozik, töltekezzék meg szeretettel és megbocsátással.

Kérjük, hogy fürösszék meg ezeket szeretetben, és hogy fogadják be most a mély szeretetet az Angyaloktól és Arkangyaloktól, akik eljönnek hozzájuk, hogy segítsék őket a felszabadulásban.

Kérjük a Szeretet, Béke és Öröm Egyetemes Szellemét, hogy áradjon most a szívünkbe, és minden emberi szívbe szerte a világon, és kérjük, hogy híddá válhassunk a szeretet számára, hogy szeretet küldhessünk e város és lakóközösségünk, országunk szívcsakrájába most.

Kérjük az összes mennyei Angyalt, az egyetemes békefenntartókat minden szent birodalomból, és az összes isteni anyát és isteni apát, hogy áldja meg a szívcsakráját... ... ... .. (város)-nak, és kezdjék el a kollektív karma felszámolását, miközben karmikus feloldozást kérünk most minden olyan energia vagy tudatforma számára, amely gátolhatja az Emberiség kollektív szívcsakráját ebben a városban és saját lakóközösségünkben, országunkban.

Köszönetet mondok ezért, és e szívcsakra gyógyulásáért most, és kérem az Arkangyalokat és a Felemelkedett Mestereket, hogy gyújtsák fel, nyissák meg, és tisztítsák ki az összes félelmet, amelyet a közösségben őrzünk ebben a városban és saját lakóközösségünk szívcsakrájában.Köszönetet mondok az Arkangyaloknak, az Angyaloknak, a Felemelkedett Mestereknek és saját Isteni Jelenlétemnek, és kérem őket, hogy folytassák ezt a munkát, amíg a szívcsakra fel nem szabadul, ki nem tisztul és isteni szeretetet nem áraszt a város és a közösségem szívéből minden léleknek a városban és a közösségemben.

Most azt kérjük, hogy ezt a munkát pecsételje meg az isteni arany, kék és fehér fény, és hogy a szeretet és a fény arany kupolája boruljon rá minden városra a világon, hogy erősítse és védje az energiáját és minden lelket a városban. 

Kérjük, hogy miközben ez megtörténik, a szívcsakrát töltse meg az egyetemes szeretet és a fény, hogy megkezdődhessen az egyes városok és a lakóközösségem és országom rezgésének megemelése, valamint a kollektív Emberiség felemelése.

Legyen áldott, legyen áldott, legyen áldott Minden Lény.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése