2012. január 22., vasárnap

Az ember csak részlegesen tudatos

"A tudatosság azt jelenti, hogy teljesen tudatában annak, ami a jelenben történik, teljesen tudatában vagyunk lelki folyamatainknak, és a külső eseményeknek, pillanatról pillanatra, anélkül, hogy véleményünk vagy előítéleteink megbénítanának minket."
                                      (A Zamat c. könyvből)

„Csak az ember követ el öngyilkosságot. Ez pedig azt jelenti, hogy csak az ember képes kezdeni valamit az élettel vagy a halállal. Például csak ő tud szembeszállni az élettel. Ez a lehetősége azért van meg, mert tudatos lény. De soha ne feledd, hogy az élet problémái, a szorongás, a feszültség, a gyötrődés, vagy az öngyilkosság végső elhatározása nem a tudatosságból ered, hanem egy részleges tudatosságból.
Ezt mélyen meg kell értened. Egy Buddha tudatos, mégsem tud öngyilkosságot elkövetni, sőt még a gondolata sem fordul meg benne. Egy Buddha számára nem létezik öngyilkosság, pedig ő is tudatos. Miért? Az állatok teljesen öntudatlanok, Buddha pedig teljesen tudatos. A teljes tudatosság állapotában éppúgy nincsenek problémák, mint a teljes öntudatlanság állapotában. Valójában akármelyik irányban is légy teljes, az azt jelenti, hogy túl vagy a problémákon.

Az ember csak részlegesen tudatos. Bizonyos része már tudatossá vált, és ez minden probléma forrása, hiszen a fennmaradó nagyobbik rész még öntudatlan. Az ember meghasadt belül. Egy része tudatos, a maradék pedig öntudatlan. Törés van benne. Ő nem egy teljes egész: kettősségben él. Hiányzik belőle az egység. Olyan, mint az óceánon úszó jéghegy: egytizede a víz felett, kilenctizede pedig a láthatatlan mélyben úszik. Ugyanez az arány az emberi tudatosság és öntudatlanság esetében is: lényének egytizede már tudatossá vált, kilenctizede viszont még öntudatlan. Épp csak a felszín tudatos, a legnagyobb rész még sötét mélységben rejtőzik.
Természetes, hogy problémák merülnek fel, hiszen az ember lényén belül megjelent egy konfliktus. Kettősségben élsz, és a tudatos rész még olyan kicsi, hogy szinte teljesen tehetetlen. Tud beszélni, ki tudja fejezni önmagát, tud gondolkodni, de amint cselekvésre kerül a sor, a tudatalattira van szüksége, mert csak ott van annyi energia, ami képes a cselekvésre. Elhatározhatod, hogy többé nem leszel mérges, de ez az elhatározás épp az elmének abból a picike, tudatos, ám tehetetlen részéből származik, ami látja, hogy a mérgelődés hiábavaló, kártékony, mérgező. Megérti az egész helyzetet, de az elhatározása mögött nincs erő, mert az erő a teljes lényedtől függ, az azonban még nagyrészt öntudatlan. A tudatos részed dönt: „Többé nem leszek mérges.” És nem is leszel... egészen addig, amíg „olyan” helyzetbe nem kerülsz. Ekkor a tudatos részed háttérbe szorul, és a tudatalattid kerül a felszínre. Az pedig életerős, heves, tele van energiával, és te hirtelen elkábulsz. A tudatos részed még próbálkozik egy kicsit, de teljesen haszontalanul – hiszen mit is tehetnél az árral szemben? Amikor a tudatalatti felszínre tör és átveszi a hatalmat, teljesen birtokba vesz: már nem az vagy többé, akinek hitted magad, az egód kikapcsolt.
Tudatos részed minden elhatározása szertefoszlik; a tudatalatti az, aki most cselekszik. Aztán amikor a szituáció, amely előhívta a tudatalattit elmúlik, a tudatalatti visszavonul, és újra a tudatos kerül a trónra. A tudatos rész azonban csak akkor tud trónra lépni, ha a tudatalatti már visszavonult onnan.
A tudatos részed olyan, mint egy szolga. Ha nincs ott a császár, a szolga kihasználja az alkalmat, felül a trónra, és ő rendelkezik. De persze természetesen senki nincs ott, aki figyelne rá; egyedül van. Amikor a császár visszatér, a szolgának le kell jönnie a trónról, és alá kell vetnie magát a császár parancsainak. Mindig a nagyobbik rész marad a császár, a kisebbik pedig a szolga...
Az állatokban nincs megosztottság. Csak a tudatalatti létezik, így gondolkodás nélkül cselekszenek. Nem merül fel probléma, mert nincs konfliktus belül. Ugyanez a helyzet egy Buddhával is, csak ő a másik véglet. Ő teljesen tudatossá vált. Ezt jelenti a megvilágosodás, a szatori, a szamádhi. Egy egység leszel megint; mint amilyenek az állatok – egyetlen egész. Így bármit határozzon is el egy Buddha, az automatikusan megtörténik, mert nincs benne senki, aki ellene volna, nincs benne egy másik rész, aki esetleg nem tud a döntésről. Nincs másik. Buddha egyedül él, nincs ki ellen harcolnia. Felismeri a helyzetet, határoz és cselekszik.
Tulajdonképpen egy Buddhánál az elhatározás és a cselekedet nem is kettő – az elhatározás maga a cselekedet. Buddha egyszerűen megérti, hogy a harag felesleges, így a harag el is tűnik. Nincs benne semmilyen olyan erő, ami rákényszerítené. Egy Buddha ellazult és természetes. Megengedheti magának. Te nem engedheted meg magadnak, hogy laza és természetes légy, mert abban a pillanatban, ahogy azzá válnál, megjelenne a tudatalatti. Folyton ellenőrizned kell magad, és minél inkább ellenőrzöd magad, annál mesterkéltebbé válsz.
Egy civilizált emberi lény olyan, mint egy művirág. Nincs életereje, energiája – és ahol nincs energia, ott nincs öröm se. William Blake-nek, az egyik legnagyobb angol költőnek van erről egy gyönyörű sora, egy nagyon mély meglátás. Így ír erről: Az energia öröm. Nincs más öröm. Maga az életerő, maga a létezés energiája az öröm, a boldogság. Csak a tehetetlenség, a szenvedés, a gyengeség a gyötrelem. A kettősség pedig tehetetlenséget szül.
Bármennyi energiád is marad, miután megosztottá váltál, az a belső konfliktusok miatt mind veszendőbe megy. Belül állandóan küzdesz. Valamit folyton elnyomsz, valami mást pedig folyton ki akarsz kényszeríteni. Feltűnik a harag, de te nem akarsz haragudni. Feltűnik a sóvárgás, de te nem akarsz sóvárogni. Megjelenik a birtoklási vágy, de te nem akarsz birtoklóvá válni. Megjelenik az erőszakosság, de te nem akarsz erőszakos lenni. Ott van benned a kegyetlenség, de te magadra kényszeríted az együttérzést. Kavarogsz belül, de közben szeretnél nyugodt és csendes lenni. Mindig, amikor valami zajlani kezd benned, te valami mást kényszerítesz magadra, és ez a folytonos harc felemészti a maradék energiádat is. Ez egészen addig fog így menni, amíg újra eggyé nem válsz.
Eggyé válni pedig kétféle módon lehet: vagy visszasüllyedsz az állati szintre, vagy felnövekedsz a buddhasághoz.
Persze, visszasüllyedni könnyebb. Nem kell hozzá semmi erőfeszítés, egyszerűen csak visszacsúszol. Fáradtság nélkül siklasz lefelé a lejtőn – felmászni rajta sokkal nehezebb. Így aztán milliók választják inkább a lecsúszás lehetőségét. Mit jelent ez a tudatosság viszonylatában? Drogot, alkoholt, szexet. Ez a lecsúszás legkönnyebb módja.
/Osho/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése